Introduktion til Landsby Laboratoriet

Med udgangspunkt i vores landsby Idom-Råsted vil vi lave landsby laboratoriet, hvor landsbyens DNA sættes under lup. Hvilke parametre er det, der skaber sammenhæng, synergi, vækst og udvikling i en landsby? Samt hvordan kan man skabe stærke fortællinger om diversitet og mangfoldighed?

Med en bred forståelse af begrebet kultur søsættes laboratoriet med borgerne i Idom-Råsted. Tanken er, at kulturen lokalt er afgørende for det liv der leves, og i denne sammenhæng de mennesker der lever der. Idom-Råsted har igennem tiden været opmærksom på dette, og har selv taget teten i forhold til skabelse af et meget aktivt lokalsamfund, hvor foreningslivet blomstrer og folk kommer hinanden ved.

Det er lokal udvikling og ikke afvikling af et landsbysamfund. For hvad er det som gør Idom-Råsted til et specielt sted sammenlignet med andre? Er det naturen, kulturen, sociale strukturer eller noget helt fjerde. Under alle omstændigheder gør Idom-Råsted noget, der er værd at undersøge og formidle til andre landsbyer. For hvad er en landsbys DNA?

 

Landsby Laboratorie

Med Laboratoriet ønsker vi, at undersøge de sociale og kulturelle mønstrer der skaber et fintmasket net der holder sammen på landsbyen. For sammenhold er ikke en selvfølge. Vi ønsker derfor at
sætte selvfølgeligheden under lup i et fællesskab, der ønsker at overskride vores vante forestilling om, hvad en landsby er. Derfor har vi 13316899_1714868048801303_5306582253662791962_ostillet os selv følgende spørgsmål:

 • Hvad kendetegner en landsby?
 • Hvad afgrænser en landsby?
 • Er det en kunst at være en landsby?
 • Hvem holder sammen på en landsby?
 • Hvad er kulturerne i landsbyen?
 • Er der en udkant til en landsby?
 • Hvad gør kultur fir en landsby?
 • Hvad er vores ”sex appeal”?

Idéen er kort at lave undersøgende aktioner i forbindelse med landsbyens andre kulturelle begivenheder. Disse aktioner bygger op imod en kulturel 10 års plan og skabesen af Idom Biennalen med start 2016 og pilot af landsbymødet i 2017. I løbet af 10 år vil der således være 5 biennaler af 14 dages varighed i juni og 9 Landbymøder af 48 timers varighed. Indholdet vil være kulturelle begivenheder, hvor lokale foreninger, grupper og enkeltpersoner deltager aktivt i skabelsen af et kulturalt begivenhedsrum.

 

Projektmodel

Som model for Landsby laboratoriet arbejdes der med 2 væsentlige områder, der føder ind i hinanden: Det ene er en Biennale og det andet er Landsbymødet. Ved at skabe disse to fora, vil der både

være et præsentationsforum og et diskussionsforum, hvor forskellige aktører kan fremvise og komme til orde med det ene mål at fortsat afsøge, udvikle modeller for fremtidens landsby. Kongstanken er en pendulering mellem praktik og teori, hvor:

 • Biennalen repræsentere den konkrete afprøvning af forskellige laborerede kulturbegivenheder mellem lokale og professionelle aktører. Den røde tråd i Biennalen vil være en kulturperformance opbygget omkring ”en af de store historier” som f.eks. Hamlet, Don Quixote eller Ulysses, hvor lokale og professionelle kræfter arbejder sammen om en fælles præsentation med udgangspunkt i deres håndværk. Således siddestille akrobaten med traktorføreren, balletdanseren med hesterytteren, digteren med hyrden etc. Foruden dette vil biennalen også være et kulturelt mødested, hvor forskellige lokale aktører vil fremvise, afsøge og undersøge nye former for udtryk sammen. Det kan være den lokale sportsklub, der sammen med en akrobat oprette en ”akrobat fodbold” i biennale perioden etc.
 • Landsbymødet vil være stedet, hvor folk går med deres holdning. Således er det en variant af folkemødet på Bornholm; men sat ind i rammen af en landsby. Det vigtigste vil være at få sat ”emner” til debat. Der er ingen emner eller temaer der er for store eller små; men folk må debattere med deres fødder forstået på den måde, at hele Idom-Råsted under landsbymødet f.eks.
  åbner forskellige hjem som scene for debatterne. Det kan være en have, en stue, et køkken, en plet i naturen eller en lade. Kortet for landsbymødet vil således være båret af landsbyens åbenhed og villighed til at sætte sig selv og hinanden i spil. Efter hver landsbymøde, vil der blive udarbejdet en ”hvidbog” der kan tage forskellige former og ikke nødvendigvis være et diger værk.

13316908_1714865918801516_2091435706782633610_o