Den 5. maj 2015 mødtes godt 100 borgere fra Idom og omegn, hvor deltagerne skrev, tegnede og fremlagde drømme. Derefter samlede LAG og kommunen op og den 26. maj afholdtes endnu et møde, hvor resultaterne fra første møde blev fremlagt.

Efterfølgende blev forslagene skrevet sammen i den visionsplan, du sidder med i hånden nu. Det hele i et samarbejde med LAG og kommune, der har skiftet rolle fra at være pennefører og proceskonsulent til at være sparringspartner.

På den måde er udviklingsplanen områdets egen og ikke LAG´ens eller kommunens.

Læs udviklingsplanen her: Udviklingsplan Idom-Råsted_2015-6

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: